Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχοπαιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Θετικών Επιστημών των A.E.I. της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 8η Νοεμβρίου έως και την 9η Δεκεμβρίου 2010 και κατά τις ημέρες/ώρες Δευτέρα 10.00-14.00, Τετάρτη 10.00-12.00 και Πέμπτη 10.00 έως 14.00,  στο γραφείο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής),  Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα ανακοινώσεων του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου