Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή Τομεαρχών στις Γενικές Απογραφές κτιρίων-πληθυσμού 2010-2011

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διενέργεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2010-2011, ως Τομεάρχες, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των απογραφικών εργασιών, εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν μέχρι δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) Τομεάρχες σε όλη τη χώρα, με αμοιβή διακόσια ευρώ (€ 200,00) μικτά ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για όσους εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αναμένεται να απασχοληθούν για τέσσερις περίπου μήνες, μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2011.

Οι Τομεάρχες δύνανται να είναι ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή υπάλληλοι Οργανισμών, και θα απασχοληθούν στις εργασίες διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, στην περιοχή (Τομέα) που θα τους ανατεθεί από τους κατά τόπους Επόπτες Απογραφής.

Έργο των Τομεαρχών, στον Τομέα αρμοδιότητάς τους, θα είναι:
•Η κατάρτιση των καταλόγων-πλαισίων των Κτιρίων (έντυπο Ο-1).
•Η ενημέρωση (διόρθωση ή συμπλήρωση) του αντίστοιχου χαρτογραφικού υλικού.
•Η διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων με τη συμπλήρωση των εντύπων Ο-2, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ή/και τους διαχειριστές των κτιρίων.
•Η επόπτευση τεσσάρων (4) περίπου Απογραφέων κατά τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών.
•Η μέριμνα για τη συγκέντρωση από τους Απογραφείς και τον έλεγχο των απογραφικών δελτίων Πληθυσμού-Κατοικιών.
•Η κατάρτιση της συγκεντρωτικής κατάστασης Κ-2 με τον πληθυσμό του Απογραφικού Τομέα.

Επιθυμητά προσόντα:
•Κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου.
•Ηλικία μεταξύ 21 και 60 ετών.
•Επικοινωνιακές ικανότητες.
•Εντοπιότητα.
•Προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε Απογραφές και άλλες στατιστικές έρευνες.

Η αίτηση συμμετοχής, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (http://www.statistics.gr/).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου