Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Σεμινάρια ΕΚΕΠ στην Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) – Kέντρο Euroguidance της Ελλάδας στο πλαίσιο των δράσεων του για το 2011 πρόκειται να διοργανώσει 20 Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής σε περιφέρειες της Ελλάδας για στελέχη που προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση

Ως εκπαιδευτές στα σεμινάρια θα αξιοποιηθούν όσοι επιμορφώθηκαν ως Εκπαιδευτές Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής στο σεμινάριο που υλοποίησε το ΕΚΕΠ το 2010 και συγκροτούν το Μητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής.

Το σεμινάριο, διάρκειας 30 ωρών (θεωρία, πρακτική άσκηση και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) θα διεξαχθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων προκειμένου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευόμενοι. Το ΕΚΕΠ στους εκπαιδευόμενους θα παρέχει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ημιδιατροφή. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, όπου είναι απαραίτητα, θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους,

Το ΕΚΕΠ σύμφωνα με τα παραπάνω, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για συμμετοχή τους ως εκπαιδευόμενοι στο εν λόγω σεμινάριο.

Τα προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευόμενων που θα συνεκτιμηθούν ορίζονται ως εξής:
• Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Παρούσα Επαγγελματική απασχόληση σε φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που εξυπηρετούν ενήλικους ή/και ανήλικους που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, τσιγγάνους κ.α)
• Επαγγελματική εμπειρία - προϋπηρεσία σε φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που εξυπηρετούν ενήλικους ή/και ανήλικους που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, τσιγγάνους κ.α)
• Εξοικείωση στη χρήση εφαρμογών Η/Υ
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί προβάδισμα στα στελέχη που στην παρούσα φάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που εξυπηρετούν ενήλικους ή/και ανήλικους που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, τσιγγάνους κ.α)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, το έντυπο της οποίας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ http://www.ekep.gr/  επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα, βεβαίωση για την παρούσα επαγγελματική τους θέση και ΥΔ του νόμου 1599 στην οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια των πληροφοριών που παραθέτουν στο βιογραφικό τους σημείωμα. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο, στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Αθήνα Τ.Κ. 10440, τηλ.: 210-8233669, με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/08/2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά από την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΚΕΠ για το συγκεκριμένο έργο.

Πληροφορίες:
Σταυρούλα Τετραδάκου, stetradakou@ekep.gr
Ειρήνη Ζαλούμη, ezaloumi@ekep.gr
Ελένη Γεωργοπούλου, georgop@ekep.gr

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Διαβούλευση για το Τεχνολογικό Λύκειο

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο και καλεί όλους να συμμετέχουν ενεργά. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 22/06/2011 έως 30/06/2011.

Το κείμενο και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1011.

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Βαθμολογία Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι βάσεις τραβούν την... κατηφόρα

Πολυτεχνικές, Ιατρικές, Πληροφορική και τμήματα πρώτης ζήτησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «πέφτουν» εφέτος αισθητά, όπως αποκαλύπτουν τα βαθμολογικά στοιχεία των εφετινών υποψηφίων που ανακοινώνει αύριο το υπουργείο Παιδείας. Ετσι οι υψηλόβαθμες σχολές του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου,δηλαδή οι Φυσικομαθηματικές σχολές,η Πληροφορική και οι Πολυτεχνικές, θα έχουν εφέτος χαμηλότερη βάση εισαγωγής. Πτώση θα έχουν και οι σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου,δηλαδή οι Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές, καθώς και οι Παιδαγωγικές και Νομικές του 1ου επιστημονικού πεδίου. «Θολό» όμως είναι το τοπίο όσον αφορά το 5ο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών Επιστημών.

Οπως φανερώνουν τα βαθμολογικά στοιχεία, εντυπωσιακή θα είναι η πτώση των βάσεων στα περιφερειακά τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα σε εκείνα που είχαν αντίστοιχα τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα οποία επέλεγαν τα παιδιά των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών με τη βεβαιότητα της μετεγγραφής. Σε τέτοια τμήματα μπορεί να καταγραφεί πτώση των βάσεων ως και 1.500 μορίων (π.χ. η Διοίκηση Επιχειρήσεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τα τμήματα Λογιστικής των ΤΕΙ, κ.ά.).

Καινούργιο στοιχείο της εφετινής εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί η νέα ειδική κατηγορία των υποψηφίων οι οποίοι δικαιούνται μετεγγραφή, η οποία και θα δημιουργήσει σε κάθε σχολή και τμήμα «διπλή» βάση εισαγωγής: μιας πρώτης και μιας δεύτερης κατανομής των υποψηφίων, στην οποία θα εισέρχονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί μετεγγραφών. Ετσι, από τα δεδομένα αυτά θα προκύψει ζήτηση για τα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αν και η πτώση των βάσεων στα τμήματα αυτά δεν θα υπερβεί τα 600 μόρια. Η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως εξής:

* 1ο επιστημονικό πεδίο: Νομική, Παιδαγωγική και Ψυχολογία Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν μικρή πτώση λίγων εκατοντάδων μορίων. Στα τμήματα της περιφέρειας θα υπάρξει μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως περίπου των 600 μορίων. Εντυπωσιακές πάντως αναμένονται οι μεταστροφές των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης από τα άλλοτε κραταιά Παιδαγωγικά τμήματα, ιδίως στην περιφέρεια.

* 2ο επιστημονικό πεδίο: οι σχολές Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής στα κεντρικά ΑΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν πτώση της τάξεως των 700 μορίων, ενώ στα περιφερειακά τμήματα όλων των σχολών του 2ου επιστημονικού πεδίου θα είναι εντυπωσιακές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια.

* 3ο επιστημονικό πεδίο: οι Ιατρικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα κινηθούν ελάχιστα πάνω από τα 19.000 μόρια, όλες όμως οι υπόλοιπες Ιατρικές της περιφέρειας, οι οποίες πέρυσι ήταν πάνω από τα 19.000 μόρια, θα κινηθούν πτωτικά. Η τελευταία βαθμολογικά Ιατρική της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από τα 18.500 μόρια. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 3ου επιστημονικού πεδίου, που υποδέχεται πολλούς υποψηφίους από τη Θεωρητική και την Τεχνολογική κατεύθυνση που επέλεξαν το μάθημα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας, θα κινηθεί στα 11.500 μόρια.

* 4ο επιστημονικό πεδίο: οι περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσουν πτώση της τάξεως των 600 μορίων. Η πτώση αυτή θα είναι μεγαλύτερη στα Πολυτεχνειακά τμήματα της περιφέρειας και σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Ωστόσο, τμήματα όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα έχουν πτώση της τάξεως των 400 μορίων. Τα πολυάριθμα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ του 4ου επιστημονικού πεδίου θα κινηθούν λίγο πάνω από τα 8.000 μόρια.

* 5ο επιστημονικό πεδίο: οι Οικονομικές σχολές, στις οποίες οδεύουν κατά κύριο λόγο υποψήφιοι προερχόμενοι από την Τεχνολογική κατεύθυνση, θα έχουν πτώση και στο κέντρο και στην περιφέρεια, η οποία θα υπερβεί τα 1.000 μόρια σε πολλά περιφερειακά τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής. Ακριβέστερες προσεγγίσεις για τα περιζήτητα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα κινηθούν οπωσδήποτε πτωτικά, θα γίνουν όταν ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Ως τις 28 Ιουνίου θα διαρκέσει η προθεσμία κατά την οποία οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, παρ΄ ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η βαθμολογία τους. Από εφέτος η υποβολή των μηχανογραφικών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Ιnternet. Ολοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα λύκειά τους για να προμηθευτούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) ως τις 23 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν αναλυτικές οδηγίες κατά την επεξεργασία του μηχανογραφικού τους δελτίου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams. minedu.gov.gr,  είτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr., είτε από τις οδηγίες που αποστέλλονται σε όλα τα λύκεια.

Πηγή: Το Βήμα (20.06.2011). 

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Μπαμπινιώτης: «Οι νέοι θα πληρώσουν ακριβά τα greeklish»

Τον κίνδυνο της «αποξένωσης» από την εικόνα των ελληνικών λέξεων, λόγω της αυξανόμενης χρήσης των «greeklish», επισήμανε ο καθηγητής της Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Μιλώντας στα Χανιά, σε ημερίδα του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου για τη γλώσσα, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της ελληνικής γλώσσας σε ένα επίπεδο ποιότητας.

«Εγώ θα έλεγα στον κόσμο που μας ακούει: ‘’τη γλώσσα και τα μάτια σας’’. Θα έλεγα ότι σε ημέρες κρίσης θα πρέπει να σκύψουμε σε ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος, που είναι ο πολιτισμός μας, η παράδοση μας και με τον πιο εύγλωττο τρόπο η γλώσσα μας», ανέφερε ο κ. Μπαμπινιώτης και πρόσθεσε: «Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία».

Αναφερόμενος στην ευρέως διαδεδομένη χρήση των «greeklish» (Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες) μεταξύ των νέων που στέλνουν γραπτά μηνύματα από τα κινητά τηλέφωνα ή συνομιλούν μέσω του Διαδικτύου, ο Ομότιμος και Επίτιμος Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τόνισε: «Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά. Έχουμε ελληνικές γραμματοσειρές και μπορούμε, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα, να χρησιμοποιούμε τις ελληνικές γραμματοσειρές που έχουν το προτέρημα να δίνουν την εικόνα της λέξης, το οπτικό ίνδαλμα, και να μας συμφιλιώνουν με την ορθογραφία της λέξης και με τη σημασία της».

Πηγή: Τα Νέα (12.06.2011).

Φάρμακο «διαγράφει» τις αρνητικές αναμνήσεις

Παρεμποδίζοντας -με τη χρήση ενός φαρμάκου- τη λειτουργία μίας ορμόνης η οποία εμπλέκεται στη διαδικασία αντίδρασης του οργανισμού απέναντι στο στρες μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ανακαλούμε τα αρνητικά βιώματα, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Αλλά παραμένει ασαφές με ποιόν ακριβώς τρόπο λειτουργεί το φάρμακο και αν έχει επιπλοκές για την θεραπεία παθήσεων όπως η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) ή Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Κλινικής Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism).

Το φάρμακο, η μετυραπόνη, παρεμποδίζει τη λειτουργία της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, και έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πασχόντων από ασθένειες που συνδέονται με την παραγωγή κορτιζόλης. Η κορτιζόλη εμπλέκεται επίσης στη διαδικασία αποθήκευσης και ανάκλησης των αναμνήσεων, γεγονός που κάνει τους επιστήμονες να διερωτώνται αν οι διακυμάνσεις στα επίπεδά της μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ανακαλούμε παλαιότερα γεγονότα. «Γνωρίζουμε ότι (η κορτιζόλη) είναι σημαντική για τη μνήμη μας,» δήλωσε η Μαρί-Φρανς Μαρέν του πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, επικεφαλής της μελέτης. «Τα πολύ υψηλά επίπεδα (κορτιζόλης) βλάπτουν την μνήμη μας και τα πολύ χαμηλά το ίδιο,» δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Μαρέν και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν την μετυραπόνη για να σταματήσουν τη διαδικασία παραγωγής κορτιζόλης στους υγιείς εθελοντές. Στους εθελοντές, 33 νεαρούς άνδρες, έδειξαν αρχικά οπτικό υλικό με αφήγηση που περιείχε τόσο «ουδέτερα» όσο και «συναισθηματικά αρνητικά» σλάιντς για ένα κορίτσι που βρίσκεται στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του και είναι βαριά τραυματισμένο. Οι σκηνές έδειχναν πολύ αίμα και μία αίθουσα χειρουργείου, ενώ οι εθελοντές γνώριζαν ότι στο τέλος θα γίνει καλά. Τρεις ημέρες μετά την παρακολούθηση των σλάιντς, οι ερευνητές χορήγησαν στους άνδρες είτε μονή δόση μετυραπόνης των 750 μιλιγκράμ, είτε διπλή δόση του ίδιου φαρμάκου, είτε ένα ψευδοφάρμακο. Στη συνέχεια τους ζήτησαν να ανακαλέσουν όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούν από την ιστορία. Μετά από τέσσερις μέρες, κάλεσαν εκ νέου τους ίδιους εθελοντές και τους ζήτησαν να ανακαλέσουν την ιστορία χωρίς να τους δώσουν φάρμακα.

Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον τρόπο με τον οποίο εκείνοι που έλαβαν μονή δόση του φαρμάκου κι εκείνοι που έλαβαν το ψευδοφάρμακο ανακαλούσαν την ιστορία. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις εκείνοι που έλαβαν διπλή δόση του φαρμάκου θυμούνταν σημαντικά λιγότερες αρνητικές πληροφορίες της ιστορίας. «Το γεγονός ότι η επίδραση της μετυραπόνης ήταν εμφανής και μετά από τέσσερις ημέρες είναι εντυπωσιακό,» παρατηρεί ο Τόνι Μπιουκάναν, ο οποίος μελετά το στρες και την μνήμη στο πανεπιστήμιο του Σεντ Λιούις. Και οι δύο ομάδες που έλαβαν μετυραπόνη ανακάλεσαν τις «ουδέτερες» πληροφορίες και το ίδιο συνέβη με την ομάδα που έλαβε το ψευδοφάρμακο.

Η Μαρέν και οι συνεργάτες της εκτιμούν ότι όταν οι εθελοντές κλήθηκαν να ανακαλέσουν την ιστορία, εκείνοι που έλαβαν την υψηλή δόση του φαρμάκου είχαν αποθηκεύσει την ανάμνηση με έναν διαφορετικό και λιγότερο συναισθηματικό τρόπο ίσως επειδή τα επίπεδα της κορτιζόλης στον οργανισμό τους ήταν χαμηλότερα εκείνη τη στιγμή. Αυτό που τους εντυπωσίασε είναι ότι όταν τα επίπεδα της ορμόνης διαμορφώνονταν διαφορετικά, το περιεχόμενο της ανάμνησης άλλαζε και η Μαρέν δηλώνει ότι δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα γιατί αυτό αφορούσε μόνο τις αρνητικές αναμνήσεις.

Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι μία θεραπεία του PTSD που δεν θα εμπλέκει την ψυχοθεραπεία. Περίπου το 3,5% των Αμερικανών πάσχουν από αυτό το σύνδρομο και το Εθνικό Ινστιτούτο Πνευματικής Υγείας εκτιμά ότι έως και 20% των πασχόντων είναι βετεράνοι του πολέμου στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Πάντως, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι γυναίκες έχουν την ίδια αντίδραση με τους άνδρες ή αν άλλα φάρμακα έχουν την ίδια επίδραση με την μετυραπόνη, η οποία επί του παρόντος δεν διατίθεται στο εμπόριο.

Πηγή: Η Καθημερινή (27.05.2011).

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Οι εργαζόμενοι ζητούν ασφάλεια και όχι οικονομικές απολαβές

Αλλαζουν οι προσδοκίες των εργαζομένων σε περιόδους κρίσης, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Adecco Ελλάδας, η οποία τονίζει ότι εν μέσω κρίσης η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναζητά από την εργασία του το 32% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ μόνον το 4% όρισαν ως σημαντικό χαρακτηριστικό τις οικονομικές απολαβές.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα και προκαλεί ανασφάλεια και έντονους προβληματισμούς στους εργαζόμενους, οι οποίοι πριν από δύο χρόνια δεν θα περίμεναν με τίποτα ότι θα τους ανακοινώναν μείωση μισθού και αύξηση ωρών εργασίας και θα ήταν ικανοποιημένοι καθώς δεν απολύθηκαν ή δεν έβαλε λουκέτο η επιχείρησή τους. Οπως υποστηρίζει και η κυρία Ναταλία Μάκκα, ιδιωτική υπάλληλος στο διοικητικό τμήμα κέντρου αποκατάστασης αναπήρων, οι αλλαγές στον εργασιακό στίβο στην Ελλάδα είναι ραγδαίες τον τελευταίο χρόνο, αφού οι υπάλληλοι είναι φοβισμένοι λόγω ενδεχόμενης απόλυσης και κυριαρχεί μια ανασφάλεια που μειώνει την αποδοτικότητα σε πολλές περιπτώσεις. Πάντως, όπως προσθέτει η ίδια, αυτή την περίοδο προτεραιότητα της στην εργασία της είναι η ασφάλεια και όχι οι οικονομικές απολαβές, κάτι που δεν ίσχυε πριν από δύο χρόνια.

Ειδικότερα, εν μέσω κρίσης η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναζητά από την εργασία του το 32% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ακόμη όμως και εν μέσω κρίσης που οι συνθήκες δεν ευνοούν την αλλαγή ή την εύρεση εργασίας η ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό, όπως δείχνει το 28% των συμμετεχόντων που το επέλεξε. Στην τρίτη θέση συναντούμε εκείνους που αναζητούν καλό εργασιακό περιβάλλον με ποσοστό 12% ενώ το 11% του δείγματος αναζητά προοπτικές εξέλιξης. Μόνον το 4% των συμμετεχόντων όρισαν ως σημαντικό χαρακτηριστικό τις οικονομικές απολαβές, κάτι που είναι αναμενόμενο σε περίοδο οικονομικής πίεσης, όταν εκείνο που προέχει είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα.

Παράγοντες οι οποίοι προκαλούν αίσθηση ασφάλειας στην εργασία

Μια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση παρέχει αίσθηση ασφάλειας στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 65%, καθώς είναι ικανή να διασφαλίσει πρωτίστως τη βιωσιμότητά της και κατ'επέκταση την ευρωστία των υπαλλήλων της. Στη δεύτερη θέση, με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό (14%), οι συμμετέχοντες επέλεξαν την πρόσβαση σε επικοινωνία με την διοίκηση για εκτενή ενημέρωση, ενώ το 12% όρισε ως σημαντικότερο παράγοντα την ενημέρωση για τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης. Η αλληλεπίδραση με τη διοίκηση σε διαφορετικά επίπεδα (διάλογος - ενημέρωση) συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας που νοιώθουν οι εργαζόμενοι.

Ευελιξία στο θέμα των οικονομικών απολαβών σε περίοδο κρίσης, εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες στην εργασίας είναι ικανοποιητικοί

Η συντριπτική πλειοψηφία (93,2%) του δείγματος προτίθεται να δείξει ευελιξία όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές κατά τη διάρκεια κρίσης και εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες όπως το αντικείμενο της εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, οι προοπτικές εξέλιξης κλπ είναι ικανοποιητικοί. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από το ποσοστό του 93,2% περισσότερο διατεθειμένοι να προσαρμόσουν τις οικονομικές τους απολαβές εμφανίζονται οι άντρες με το 96% αυτών να απαντούν θετικά σε σχετική ερώτηση. Αντίστοιχα, θετική απάντηση έδωσε το 88,3% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Το ηλικιακό group 31 - 35 (άντρες και γυναίκες) αποτελεί το πιο «ευέλικτο» με το εντυπωσιακό 97,3% αυτού να απαντά θετικά σε σχετική ερώτηση και ακολουθεί με 91,5% το γκρουπ ανδρών και γυναικών άνω των 40 ετών.

Παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον

Το ενδιαφέρον της διοίκησης για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους στο χώρο εργασίας απασχολεί το 57% των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν η διοίκηση της εταιρίας τους να τους εξασφαλίζει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Ακολουθούν, με ποσοστό 20%, οι κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ στην τρίτη θέση προτίμησης, με ποσοστό 15%, κατατάσσεται ο εξοπλισμός γραφείου, που μπορεί να περιλαμβάνει από σύγχρονα, αξιόπιστα και φιλικά προς τους χρήστες μηχανήματα μέχρι γραφική ύλη. Στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας, η τεχνολογία συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή ροή της εργασιακής καθημερινότητας.
 
Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα (10.06.2011).

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

«Ο επίκαιρος Παπαδιαμάντης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η εφημερίδα «Το Βήμα», αποτίοντας φόρο τιμής στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, διοργανώνει την Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 19:00 μ.μ., συζήτηση με θέμα «Ο επίκαιρος Παπαδιαμάντης», όπου θα διερευνηθεί το ερώτημα «γιατί να διαβάζουμε σήμερα τον Παπαδιαμάντη;» όπως επίσης και η πρόσληψη του έργου του στη λογοτεχνία και στο θέατρο.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά): ο διευθυντής του περιοδικού «Εστία» Σταύρος Ζουμπουλάκης, η ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου, ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας, ο εκδότης Δημήτρης Μαυρόπουλος, ο φιλόλογος Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος, καθηγητής του Παντείου Παν/μίου, Νίκος Μπακουνάκης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: newsroom -ΔΟΛ (06.06.2011).