Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Διαβούλευση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην προσπάθεια συγκρότησης του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και να καταθέσουν με καλή πίστη και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία τις προτάσεις τους στο κείμενο εργασίας που δίνεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr/ypepth/).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου