Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Μετά από δημόσια διαβούλευση κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 1.500 σχόλια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα στρατηγική για το έτος 2020. Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες που ευνοούν την καινοτομία, την έρευνα, την αγορά εργασίας, την απόκτηση δεξιοτήτων και την κοινωνική ένταξη. Το κείμενο της πρότασης είναι διαθέσιμο σε 21 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου