Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μια πύλη με εκπαιδευτικό υλικό για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη δημιουργήθηκε πρόσφατα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με βασικό σκοπό τη συγκέντρωση του παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί διαχρονικά στη χώρα μας και τη διάθεσή του, με εύκολο τρόπο, στους εκπαιδευτικούς, ώστε οι τελευταίοι να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους.

Η Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε από ανθρώπους που ασχολούνται ερευνητικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με έμφαση στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απευθύνεται, όμως, και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από άλλους χώρους, όπως Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά.

Παράλληλα, η Πύλη αποτελεί μια χρήσιμη πηγή για τους μαθητές και τους πολίτες που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν σύγχρονες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την αειφορία. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρεί, σε ειδικό χώρο, και να θέτει σε κοινή χρήση το παιδαγωγικό υλικό που έχει δημιουργήσει. Η συμμετοχή, μάλιστα, στον ηλεκτρονικό διάλογο που αναπτύσσεται μπορεί να αναδείξει νέους ορίζοντες προβληματισμού και δράσης.

Εκτός από το παιδαγωγικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η πύλη περιέχει υπηρεσίες και πληροφοριακό υλικό, όπως: προτεινόμενη βιβλιογραφία, νομοθεσία, παιχνίδια, βάσεις δεδομένων, λεξικά και γλωσσάρια, ερευνητικές διατριβές, οδηγίες χρήσης λογισμικού, στοιχεία φορέων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αρκετές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες.

Μέσα από τη συνεχή επικαιροποίηση και ενημέρωση της, η νέα Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την εύκολη άντληση του παιδαγωγικού υλικού για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη από κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, στοχεύει να γίνει πόλος έλξης και άντλησης υλικού από φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περιβαλλοντική εκπαίδευση όπως Μουσεία, Κέντρα Ενημέρωσης Προστατευμένων Περιοχών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παιδικές κατασκηνώσεις κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου