Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ημερίδα για την Ψηφιακή Γνώση

«Διαχείριση και Οικονομία της Ψηφιακής Γνώσης: Η συμβολή της στην πράσινη ανάπτυξη», είναι το θέμα της εσπερίδας που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τις κυριότερες πτυχές του επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, οι οποίες σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών - εκπαιδευτικού περιεχομένου, όσο και με τη διαχείριση της ψηφιακής γνώσης πέρα και πλέον καθιερωμένων - θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι να αναγνωρίσει τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά και επιχειρησιακά οφέλη, τα οποία συνεπάγεται η εφαρμογή σχεδίων για παραγωγή, πρόσβαση και διάθεση της ψηφιακής γνώσης, να αναλύσει βέλτιστους σχεδιασμούς και πρακτικές για ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, να παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχούς ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, να περιγράψει τις σημερινές εξελίξεις των τεχνολογιών στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, να καταδείξει την αναγκαιότητα πρόσβασης και διαχείρισης της ψηφιακής γνώσης στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και τέλος, να παρουσιάσει τις προοπτικές οι οποίες διανοίγονται κατά την 4η προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) εν όψει της Ψηφιακής Σύγκλισης.

Πηγή: άρθρο - "Η Καθημερινή" (17.03.2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου