Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση για υποβολή δημοσιεύσεων σε θέματα e-learning

Η έκδοση eLearning Papers προσδίδει μια νέα διάσταση στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα e-learning στην Ευρώπη και προάγει την έρευνα. Τα άρθρα της έκδοσης περιλαμβάνουν απόψεις γύρω από την παρούσα κατάσταση και της τάσεις σε θέματα e-learning στις διαφορετικές κοινότητες: σχολική κοινότητα, πανεπιστήμια, εταιρίες, κοινωνία και οργανισμοί. Η eLearning Papers προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να δημοσιεύσουν τα κείμενά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα από αυτά τα άρθρα, η περιοδική αυτή έκδοση προωθεί την χρήση των ΤΠΕ στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη.

Στα περιεχόμενα της έκδοσης eLearning Papers περιλαμβάνονται θέματα από τους τέσσερις τομείς ενδιαφέροντος της elearningeuropa.info: σχολική κοινότητα, Ανώτερη/Ανώτατη εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και δια βίου εκπαίδευση. Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την e-learning μπορούν να περιληφθούν στην έκδοση.

Πρόσκληση για υποβολή δημοσιεύσεων

«Μάθηση μέσω ΤΠΕ και διδασκαλία των Επιστημών». Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των Επιστημών μπορεί να την κάνει πιο ενδιαφέρουσα και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Η έκδοση eLearning Papers ενδιαφέρεται για άρθρα με θέμα τη διδασκαλία των Επιστημών μέσω ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για πρακτικά παραδείγματα σχεδιασμού καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας των Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου