Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Summer School στη Σχολική Ψυχολογία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, και το Δίκτυο Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας, διοργανώνουν summer school με τίτλο "Response to intervention: Α system of improving the learning and behavior outcome for all students" (Ανταπόκριση στη διδασκαλία: Ένα σύστημα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στη μάθηση και στη συμπεριφορά για όλους τους μαθητές) και εισηγητή τον Dr. George M. Batsche, Professor and Co-Director, Institute for School Reform, School Psychology Program, University of South Florida.

Το Summer School, που θα πραγματοποιηθεί στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, από 26 έως 27 Ιουνίου 2010, απευθύνεται σε ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μέλη ΔΕΠ και σπουδαστές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών.

Στόχοι του Summer School είναι:
α) να διαμορφώσει το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης ενός μοντέλου «ανταπόκρισης στην διδασκαλία και αποτελεσματικών παρεμβάσεων» που θα είναι λειτουργικό στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και
β) να προχωρήσει σε διασύνδεση των Πανεπιστημίων και της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, ψυχολόγων) προκειμένου να εφαρμοστεί σε πιλοτικό επίπεδο το μοντέλο αυτό σε ορισμένα σχολεία της χώρας.
Έμφαση θα δοθεί σε μεθόδους εντοπισμού και αξιολόγησης των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών, στην επιλογή κατάλληλων μεθόδων παρέμβασης καθώς και στον καίριο ρόλο της συνεργασίας εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου