Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Συνεδρίων του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Thraki Palace Hotel & Conference Center, στην Αλεξανδρούπολη, από 7 έως 9 Μαΐου 2010.

Στόχοι του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, είναι:
  • να διερευνήσει και να διατυπώσει διαπολιτισμικές πολιτικές που μπορούν να επιδράσουν θετικά στους δημοκρατικούς θεσμούς,
  • να διερευνήσει και να παρουσιάσει δυνατότητες για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών από την πλευρά τους στην εκπαίδευση,
  • να εξετάσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην αγωγή του πολίτη,
  • να διερευνήσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην επίτευξη της κοινωνικής ενότητας μέσω της πολιτισμικής ετερότητας,
  • να προτείνει καινοτόμα προγράμματα για τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών των αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
  • να διερευνήσει τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ελλάδας και της Ευρώπης για κάθε είδους μετανάστευση,
  • να διερευνήσει το επίπεδο και τις πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης στην Ελλάδα,
  • να διαπιστώσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών,
  • να διερευνήσει το επίπεδο και τις πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης στο εξωτερικό.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ερευνητικών ανακοινώσεων (έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης κ.λπ.) και στην παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων – προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου