Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επιθυμώντας να συνεισφέρει στη δημιουργία κινήτρων για τα σχολεία, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου. Με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη και να μειώνουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου συμβάλλει στην υποστήριξη και στην ανάδειξη των προσπαθειών των σχολείων για στροφή προς την αειφορία.

Σε κάθε σχολείο, κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώ-πινης υγείας, της τέχνης κτλ. Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου το σχολείο να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας. Τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου μορφοποιούνται, κατευθύνονται και ενισχύονται στην κατεύθυνση ενός πιο "πράσινου", πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην τοπική κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.

Το "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου" είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων με στόχο το συνολικό "πρασίνισμα" του σχολείου. Κύρια επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί κ.ά. Χορηγοί του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου είναι η WIND και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια). Υπάρχει διαφορετικό βραβείο για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια-λύκεια. Τα σχολεία διαγωνίζονται για καλύτερες επιδόσεις σε τρεις γενικούς τομείς:

Α. Τον παιδαγωγικό

Β. Τον κοινωνικό και οργανωτικό

Γ. Τον περιβαλλοντικό-τεχνικό-οικονομικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι "δείκτες" (κριτήρια), με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr)μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες, και προς το τέλος Μαiου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Το σχολείο υιοθετεί την "συνολική σχολική προσέγγιση" δηλαδή τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι φορείς και πρόσωπα).

Τα έπαθλα είναι: 1.000 EURO για τα νηπιαγωγεία, 3.500 EURO για τα δημοτικά και 4.500 EURO για γυμνάσια-λύκεια, ενώ απονέμονται και διακρίσεις. Ότι χρειάζεται να γνωρίζουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον διαγωνισμό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.aeiforosxoleio.gr. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου" προαιρετικά.

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου