Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Στατιστικά δεδομένα για την εκπαίδευση

Το Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παράγει ποσοτικά δεδομένα που αφορούν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή πληροφορίας που χρησιμεύει στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Τα συλλεγόμενα δεδομένα επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών ως προς την εισροή, την επεξεργασία και το προϊόν του συστήματος εκπαίδευσης της χώρας μας.

Το Τμήμα συνεργάζεται στενά με υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με τον ΟΟΣΑ, την EUROSTAT, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και λοιπούς φορείς. Παράλληλα, φροντίζει για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρέχει συμβουλευτική συνδρομή προς την Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας για την χορήγηση σχετικών πληροφοριών σε διεθνείς οργανισμούς.

Το εύρος κάλυψης είναι τα προγράμματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης. Τα δεδομένα συλλέγονται με ετήσια πανελλαδική απογραφή με χρήση ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα που αφορούν την πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση αναφέρονται στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, ενώ τα δεδομένα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται στα μέσα περίπου της σχολικής χρονιάς.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να κατεβάσετε τα στατιστικά που σας ενδιαφέρουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου