Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε Ομάδες Καταγραφής και Συντονισμού

Διαβάστε την πρόκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πατώντας εδώ. Πρόκειται για το Εργο "Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης" της Πράξης "Αναμόρφωση του Κράτους: προς ένα Επιτελικό Κράτος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου