Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Μόνο σε δυσπρόσιτα σχολεία η ενισχυτική διδασκαλία

Μόνο σε δυσπρόσιτα σχολεία θα λειτουργήσει εφέτος το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ είναι έτοιμο και το πρόγραμμα για τα σχολεία της χώρας όπου θα λειτουργήσουν εφέτος οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Πρόκειται για το πρόγραμμα που αφορά την υποστήριξη παιδιών με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες με στόχο την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση όσων νέων προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να ξεπεράσουν οι μαθητές τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς λόγους και περιλαμβάνει δημιουργία υποστηρικτικών δράσεων για βελτίωση της μαθητικής επίδοσης στις περιοχές όπου υπάρχει εντοπισμένο πρόβλημα, όπως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, και τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών.

Στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, περιλαμβάνεται όλο το πρόγραμμα διδασκαλίας, τα μαθήματα αλλά και οι δράσεις για τα σχολεία, στα οποία θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα

Πηγή: Το Βήμα (11.01.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου