Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

1) Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ήδη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
2) Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με ευχέρεια στην χρήση των Αγγλικών.
3) Να έχει λευκό ποινικό μητρώο.
4) Να μην εκκρεμούν σε βάρος του δικαστικές υποθέσεις.
5) Να μην έχει δραστηριότητες που να βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν, είναι η διεθνής επιστημονική καταξίωση, η διεθνής εμπειρία, η γνώση στην διαχείριση θεμάτων έρευνας.

Καταληκτική ημερομηνία η 21η Ιανουαρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου