Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Αναδεικνύεται ένα «άγνωστο» σηµαντικό µυκηναϊκό λιµάνι

Αγνωστος, αν και ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια του µυκηναϊκού κόσµου, ο Κύνος – µία από τιςπόλεις της Ανατολικής Λοκρίδας που συµµετείχε στον Τρωικό Πόλεµο – ετοιµάζεται να µπει στονχάρτη των αρχαιολογικών χώρων πουθα τραβήξουν την προσοχήτων επισκεπτών. Και από ένας λόφος κοντά στις Λιβανάτες, µε δυσανάγνωστα για το ευρύ κοινό αρχαιολογικά λείψανα, ετοιµάζεταινα µεταµορφωθεί σε έναν περιφραγµένο χώρο µε ενηµερωτικές πινακίδες και φωτισµό, αλλά και ανοικτό σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

∆εν είναι όµως µόνον η πλούσια ιστορία του Κύνου – που χάνεται στις απαρχές των οµηρικών επών – η οποία επιβάλλει την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Είναι και τα σπουδαία ευρήµατα που έχουν εντοπιστεί, καθώς ο οικισµός που έχει ανασκαφεί από το 1977 δείχνει συνεχή κατοίκηση από την πρώιµη εποχή του χαλκού (3000 - 2800 π.Χ.) έως τα βυζαντινά χρόνια (6ος αι. µ.Χ.), ενώ σύµφωνα µε τους αρχαιολόγους είναι ο µοναδικός ερευνηµένος αρχαιολογικός χώρος από τη Θήβα έως τον Βόλο που συµπυκνώνει τόσο πολλά στοιχεία.

Οσοι φτάσουν µέχρι τον Κύνο σήµερα θα δουν ανάµεσα σε άλλα ένα εντυπωσιακό συγκρότηµα αποθηκών και εργαστηρίων του 12ου αι. π.Χ., των οποίων οι τοίχοι – κατασκευασµένοι από ωµές πλίνθους µε λίθινα θεµέλια – είναι οι µοναδικοί στην Ανατολική Μεσόγειο που σώζονται σε ύψος έως και 2 µέτρα, ενώ ο λόφος περιβάλλεται από τείχος της πρώιµης ελληνιστικής εποχής, κτισµένο πάνω σε µυκηναϊκά κατάλοιπα και µεσοελλαδικούς τάφους. Μάλιστα, στα κατάλοιπα των κεραµικών εργαστηρίων της περιοχής οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την πρώτη (στον ευρωπαϊκό ηπειρωτικό χώρο) παράσταση ναυµαχίας ζωγραφισµένη σε αγγείο.

Πηγή: Τα Νέα (27.01.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου