Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 150 ωρών για στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού

Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Κ.Ε.Α.Ε.Σ.), του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα εκπονήσει επιμορφωτικό σεμινάριο 150 ωρών (100 ώρες διδασκαλίας, 30 ώρες εξ αποστάσεως, εκπόνηση τελικής εργασίας 20 διδακτικές ώρες), το οποίο θα αφορά στη χρήση τεστ και ερωτηματολογίων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού που επιθυμούν να εντάξουν στη δουλειά τους τεστ και ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν θα βοηθήσουν τους επιμορφούμενους να αξιολογούν επαγγελματικά ενδιαφέροντα, ικανότητες, αξίες, δυσκολίες λήψης απόφασης και ανάγκες που σχετίζονται με τις επαγγελματικές επιλογές και τη σταδιοδρομία του ατόμου.

Κεντρικοί άξονες του σεμιναρίου:
 Έννοια και περιεχόμενο της επαγγελματικής αξιολόγησης
 Ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων
 Τεστ ικανοτήτων
 Ερωτηματολόγια λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 Ερωτηματολόγια επαγγελματικών αξιών
 Ερωτηματολόγια επαγγελματικού άγχους και επαγγελματικής ικανοποίησης
 Ερωτηματολόγια σταδιοδρομίας και επαγγελματικών πεποιθήσεων
 Μετάφραση και προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων
 Χρήση εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 Επαγγελματική αξιολόγηση και χρήση νέων τεχνολογιών
 Ο ρόλος του συμβούλου στην επαγγελματική αξιολόγηση- ερμηνεία αποτελεσμάτων

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ειδικοί επιστήμονες από τους Τομείς Ψυχολογίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν διδακτικές σημειώσεις.

Η διάρκειά του σεμιναρίου θα είναι από τον Απρίλιο 2011 έως τον Ιούνιο 2011. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή από ώρα 17.00 έως 21.00 (4 ώρες) και Σάββατο από ώρα 9.30 έως 15.30 (6 ώρες). Ο αριθμός των απουσιών των σπουδαστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ωριαίες απουσίες. Το σεμινάριο περιλαμβάνει και την υποχρεωτική εκπόνηση τελικής εργασίας (20 διδακτικές ώρες), καθώς και γραπτό τελικό διαγωνισμό.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μετά από συνέντευξη. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από τον Τομέα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των απουσιών δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 700 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους το αργότερο έως 10/03/2011. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στη γραμματέα του σεμιναρίου κ. Ιόλα Αλ Μπάχρι, στο e-mail iola.albahri@gmail.com, και esea@keaes.gr ή στο τηλέφωνο 2107277571, Τρίτη και Τετάρτη, ώρες 10.00 – 14.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου