Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Μετάβαση από το σχολείο στο επάγγελμα (διάλεξη)

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) - Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και η Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας προσκαλούν τα στελέχη ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης και κάθε ενδιαφερόμενο σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση – διάλεξη με προσκεκλημένο εισηγητή τον Dr Wilfried Kruse, τ. Διευθυντή και νυν μέλος Δ.Σ. - Προϊστάμενο Εκπαίδευσης / Επαγγελματικής κατάρτισης & Απασχόλησης του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Dortmund (SOZIALFORSCHUNGSSTELLE (SFS) der Technischen Universität Dortmund).

Το θέμα της διάλεξης είναι “Μετάβαση από το σχολείο στο επάγγελμα – Ο ρόλος της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού.”

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 14:00 - 16:00
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Μαρούσι,
Αίθουσα “Jacqueline de Romilly”

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου