Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Δημόσια διαβούλευση για το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον.

Η ανωτέρω προσπάθεια αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, ενέργεια που θα συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και στην επίτευξη διαλειτουργικότητας με φορείς έκδοσης πιστοποιητικών που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με τελικό στόχο την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων.

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης το ΑΣΕΠ επιδιώκει, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων, να διαμορφώσει ένα τελικό και ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό καλεί το σύνολο των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις-προτάσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 29.10.2010 στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου