Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ετήσια Εκθεση για την Εκπαίδευση της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Στην Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2010 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ περιλαμβάνονται τα πλήρη στατιστικά δεδομένα που έχει ανακοινώσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τα σχολικά έτη 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που δημοσιοποιούνται από τη EUROSTAT και τον ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση μέχρι και το 2009.

Στην ανάλυση των στατιστικών δεδομένων επιχειρείται η διάκριση των μεταβλητών σε μεγέθη ΕΙΣΡΟΩΝ (επένδυση) και μεγέθη ΕΚΡΟΩΝ (εκπαιδευτικά αποτελέσματα) για την εκπαίδευση, προκειμένου να επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση της απόδοσης της εκπαίδευσης (σχέση ΕΚΡΟΩΝ προς ΕΙΣΡΟΕΣ). Παράλληλα και με την ίδια προσέγγιση επιχειρείται η διερεύνηση της συνοχής μεταξύ των Νομών και, επομένως, ο εντοπισμός υπαρκτών εκπαιδευτικών ανισοτήτων καθώς και ο αυξητικός ή μειωτικός ρυθμός μεταβολής τους κατά τη διάρκεια της τριετίας 2006-2008. Επιπλέον, στην έκθεση αξιολογούνται οι στόχοι του 2010 και 2020 για την εκπαίδευση που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003 με τις προσαρμογές που ακολούθησαν καθώς και η πορεία των κρατών-μελών προς αυτούς.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου