Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Διγλωσσία και Ειδική Αγωγή

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Διγλωσσία και Ειδική Αγωγή».

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος: Γεωργία Ανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
•Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 100 ώρες/3 μήνες. Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το Μάρτιο έως και το Μάιο (έναρξη Μάρτιος 2011)

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σκοπός του προγράμματος: Παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:
• Εισαγωγή στη Διγλωσσία
• Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
• Διγλωσσία και Παθολογία Λόγου
• Διγλωσσία και Προβλήματα Συμπεριφοράς

Επιλογή καταρτιζομένων: με βάση το Βιογραφικό σημείωμα
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Διδάσκοντες:
•Μέλη ΔΕΠ
•Διδάκτορες

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Διγλωσσία και Ειδική Αγωγή»

Κόστος συμμετοχής (για όσους επιλεγούν):
•Χίλια ευρώ (1000 €)
•3 δόσεις (400€ με την εγγραφή & δύο δόσεις των 300€)

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
•Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας
•Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
•Αποδεικτικό Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
•Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Περίοδος αιτήσεων: Από Δευτέρα 17/01/2011 έως και Παρασκευή 18/02/2011

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών: Aυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου