Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Ανακοίνωση της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. για εξετάσεις γλωσσομάθειας

Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι δε θα διεξαχθούν οι φετινές εξετάσεις γλωσσομάθειας που προβλέπονταν από την Φ.821/2443Π/144249/Ζ1/20-11-2009 προκήρυξη του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2010-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου