Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Δίκτυο "Συμμετέχω"

Το δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποσκοπεί στην προώθηση, στην εφαρμογή και στη διάδοση πιλοτικών δράσεων σχετικών με τη χρήση φορητών υπολογιστών σε τάξεις ελληνικών σχολείων καθώς επίσης και διαδραστικών συστημάτων, εκπαιδευτικού λογισμικού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών συμμετοχικού διαδικτύου με στόχο την καινοτόμα χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δίκτυο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοικτό χώρο κατάθεσης προτάσεων και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και να συμβάλλει στη διάδοση νέων δράσεων για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.


Μέλος του δικτύου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» μπορεί να γίνει κάθε εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, δημόσιας ή/και ιδιωτικής εκπαίδευσης, που:


Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. βίντεο-προβολέα, διαδραστικό σύστημα, κλπ, προκειμένου να παρουσιάσει πιο αποτελεσματικά στους μαθητές του διάφορες εκπαιδευτικές έννοιες.

Ενσωματώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση υπολογιστών στην τάξη ή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου του.

Αξιοποιεί ή επιθυμεί να αξιοποιήσει εκπαιδευτικά λογισμικά ή ανοικτό λογισμικό που προτείνονται κεντρικά ή τοπικά για εκπαιδευτικά ή άλλα θέματα (περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες).

Έχει δημιουργήσει ή επιθυμεί να δημιουργήσει παράλληλες δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης με φωτογραφίες, ηχητικό και βίντεο υλικό.

Συνεργάζεται ή επιθυμεί να συνεργαστεί συστηματικά με άλλα σχολεία, τάξεις, φορείς και να προωθεί από κοινού νέες δραστηριότητες.

Επιθυμεί να εμπλακεί δημιουργικά στον εμπλουτισμό όρων (λημμάτων) της ελληνικής Βικιπαιδείας (http://el.wikipedia.org).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου