Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων

Στις 3 Δεκεμβρίου 2010 άρχισε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων για τα 78 τμήματα μάθησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2010 - 2011 της Πράξης "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. - ΑΠ 7, 8, 9" που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013".

Η ηλεκτρονική αίτηση  είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.keeenap.gr/lms/.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10 Ιανουαρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου