Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Οι ρύποι βλάπτουν τη... συγκέντρωση των μαθητών

Το γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές, των σχολείων της Αττικής δεν μπορούν να συγκεντρωθούν την ώρα της διδασκαλίας στα σχολεία τους οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος, στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και στους... μαρκαδόρους που χρησιμοποιούν. Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στα σχολεία δημιουργεί προβλήματα «μαθησιακής ικανότητας στους μαθητές», αναφέρει έκθεση που παρουσιάσθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Οι σχολικές αίθουσες, τα χειρουργεία και τα κέντρα διασκέδασης συγκαταλέγονται στους πιο ρυπογόνους εσωτερικούς χώρους της χώρας, σύμφωνα με μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, που συμπεριελήφθη στην Τελική Εκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για αέρα και ρύπανση.

Τα στοιχεία από μετρήσεις που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε περισσότερα από 1000 κτήρια σε όλη τη χώρα (κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, γραφεία, μουσεία, αθλητικά κέντρα) αποδεικνύουν ότι στους πιο βεβαρυμένους εσωτερικούς χώρους, συγκαταλέγονται -σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στη Βουλή- οι σχολικές αίθουσες.

Ειδικότερα για τις σχολικές αίθουσες στο 75% των σχολείων που εξετάσθηκαν παρουσιάζεται συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα κατά πολύ μεγαλύτερη από το όριο των 600-700 ppm (μερικές φορές φτάνει και στα 2500-3000 ppm). Αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη συγκέντρωσης των μαθητών κατά την διάρκεια της διδασκαλίας και τη μείωση της μαθησιακής τους ικανότητας. Επιπρόσθετα η συγκέντρωση οργανικών πτητικών ενώσεων στα σχολικά κτίρια ξεπερνά τα όρια στα περισσότερα σχολικά κτίρια.

* Η συγκέντρωση, μάλιστα του διοξειδίου του άνθρακα στα ελληνικά σχολικά κτίρια ξεπερνά κατά πολύ το όριο των προτύπων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα συγκέντρωσης και μαθησιακής ικανότητας στους μαθητές.

* Τα επίπεδα του αερισμού στο 70% των σχολικών κτιρίων είναι μικρότερα από τα οριζόμενα από τα πρότυπα.
* Η χρήση των μαρκαδόρων μέσα στις σχολικές άιθουσες δημιουργεί σοβαρή αύξηση στις συγκεντρώσεις πτητικών ενώσεων, ενώ θεωρείται αναγκαία η χρήση φωτοκαταλυτικών βαφών για τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων.

Όσον αφορά την τους ρύπους που επικρατούν στα μπαρ, η έκθεση του Πανεπιστημίου που παρουσιάσθηκε (και υιοθετήθηκε) από τη Βουλή των Ελλήνων αναφέρει:

* Εγιναν μετρήσεις σε 10 νυχτερινά μπαρ. Παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων που φτάνουν έως τα 1.600 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο με όριο τα 40. Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνεται, « ένας νέος ο οποίος παρέμεινε στο μπαρ για κάποιες ώρες ήταν σαν να είχε καπνίσει περίπου 100 τσιγάρα, έστω και αν δεν κάπνισε».

Τα χειρουργεία των νοσοκομείων και των κλινικών είναι επίσης ρυπογόνα: Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 17 χειρουργεία σε νοσοκομεία στην Αττική τα επίπεδα των οργανικών πτητικών ενώσεων υπερβαίνει τα όρια, αγγίζοντας τα όρια της τοξικής έκθεσης. Ειδικότερα σε αίθουσα του νοσοκομείου Παίδων η συγκένρτρωση -με όριο το 0,02,- μετρήθηκε στο 40 και στο 50 για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση οι κύριοι ρυπαντές στις αστικές περιοχές της Ελλάδας είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, η βιομηχανία και η θέρμανση, με την παρατήρηση ότι η κυκλοφορία των οχημάτων είναι με μεγάλη απόσταση σημαντικότερη αυτή την στιγμή. Από μετρήσεις που ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται από το 1985 άρχισε να γίνεται φανερό ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση και κυρίως η σωματιδιακή έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία άμεσες και μακροχρόνιες (υποκλινικά συμπτώσματα, μεθωμένη αναπνευστική ικανότητα κτλ).

Πηγή: Το Βήμα (07.12.2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου