Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για την απασχολησιμότητα των πτυχιούχων

Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εργοδοτών σε όλη την Ευρώπη δείχνει ότι, όσον αφορά την πρόσληψη πτυχιούχων, οι «ήπιες» δεξιότητες εκτιμώνται στον ίδιο ακριβώς βαθμό με τις δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς και τις δεξιότητες πληροφορικής. Σημαντικά ποσοστά των ερωτηθέντων εργοδοτών δήλωσαν ότι για την πρόσληψη στις εταιρείες τους είναι σημαντική η ικανότητα καλής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας (98%), η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις (97%), οι επικοινωνιακές δεξιότητες (96%) και η γνώση ξένων γλωσσών (67%). Το 50% σχεδόν των εταιρειών με σημαντική διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ανέφεραν ότι η γνώση ξένων γλωσσών θα είναι η σημαντικότερη δεξιότητα στο μέλλον.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εργοδότες εκτιμούν έναν ευρύ συνδυασμό ειδικών και γενικών δεξιοτήτων.Οι νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στους Ευρωπαίους προκειμένου να εντοπίζουν και να αποκτούν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να στηρίζουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη βελτίωση της τριτοβάθμιας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και να προωθούμε τις ευκαιρίες σπουδών και εργασίας στο εξωτερικό.Η εμπειρία αυτή δίνει στους νέους τις δεξιότητες που εκτιμούν περισσότερο οι εργοδότες».

Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των εργοδοτών βοηθά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης. Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι το 87% των υπευθύνων για τις προσλήψεις θεωρεί την επαγγελματική εμπειρία πλεονέκτημα ζωτικής σημασίας. Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε να λάβουν τα πανεπιστήμια για να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους, το 39% ανέφεραν την πρακτική άσκηση σε συγκεκριμένους τομείς ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών.

Παρόλα αυτά, μόνο το 12% των εταιρειών δηλώνουν ότι συνεργάζονται τακτικά με τα πανεπιστήμια στο σχεδιασμό της διδακτικής ύλης και των προγραμμάτων σπουδών. Ωστόσο, η συνεργασία είναι μεγαλύτερη όσον αφορά την πρόσληψη αποφοίτων πανεπιστημίου. Στην ερώτηση ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας με τα πανεπιστήμια, οι εργοδότες εκφράζουν σαφή προτίμηση στα προγράμματα πρακτικής άσκησης (51%), ενώ ακολουθεί η άμεση πρόσληψη από τα πανεπιστήμια.

Οι σημερινοί νέοι που αναζητούν απασχόληση αντιμετωπίζουν πλέον ανταγωνισμό από ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι περισσότεροι από το ένα τέταρτο (28%) των εργοδοτών έχουν προσλάβει πτυχιούχους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το 18% έχουν κάνει προσλήψεις από χώρες εκτός Ευρώπης. Το 41% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι προσέλαβαν υπαλλήλους από το εξωτερικό επειδή αναζητούσαν τα καλύτερα διαθέσιμα ταλέντα. Το 48% των εταιρειών με σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες δήλωσαν ότι οι δεξιότητες ξένων γλωσσών αποτελούν τις σημαντικότερες δεξιότητες για το μέλλον.

Για την έρευνα αυτή, στο διάστημα από 30 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με περίπου 7.000 υπευθύνους προσλήψεων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 31 χώρες (EΕ27, Νορβηγία, Ισλανδία, Κροατία και Τουρκία).

Πηγή: Η Ευρωπαική Ενωση στην Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου