Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία: Εφαρμογές και Προκλήσεις».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο από τις 6 έως και τις 9 Μαίου 2010 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία, ως σχετικά νέος κλάδος της εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε διεθνές επίπεδο, βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά προκλήσεων και σημαντικών ζητημάτων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία της στην ευρύτερη επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα. Ειδικά για την Ελλάδα, η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί ένα καινούργιο και συνάμα δυναμικά εξελισσόμενο επιστημονικό και επιστημολογικό πεδίο. Θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων, το ρόλο του συμβουλετικού ψυχολόγου στη διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική πραγματικότητα, την παραγωγή νέας γνώσης και την ικανότητα ενσωμάτωσής της στην πράξη, αποτελούν μερικούς από τους κεντρικούς άξονες στην προσπάθεια αναζήτησης της ταυτότητας της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στον 21ο αιώνα.

Στόχος του συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός γόνιμου εδάφους για την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις, συμπόσια, εφαρμοσμένα εργαστήρια, αναρτημένες ανακοινώσεις και ειδική ενότητα, η οποία θα αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου και του Συμβούλου.
 
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου