Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Οι 3 στους 4 διευθυντές σχολείων δεν γνωρίζουν ξένες Γλώσσες!

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία συμμετείχαν 3.435 διευθυντές σχολικών μονάδων.

Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, οι διευθυντές σχολικών μονάδων είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες, ηλικίας άνω των 41 ετών και έχουν αρκετά μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Ένα 12,96% των διευθυντών διαθέτει «Δίπλωμα ειδίκευσης (Master)», ενώ ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 7% απαντάει ότι έχει πραγματοποιήσει και «άλλες σπουδές».

Μόνο ένα 24,95% των διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν το προσόν της «πιστοποιημένης ξένης γλώσσας».

Πάντως, στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους, ένα 68% επιλέγει μια από τις απαντήσεις «καλό», «πολύ καλό» και «άριστο».

Την ίδια στιγμή όμως, οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο των προγραμμάτων επιμόρφωσης στη χώρα, σε ποσοστά που ξεπερνούν το 50%.

Το 50% των ερωτηθέντων προτείνει ως αποδοτικότερο σύστημα επιμόρφωσης το «Μεικτό σύστημα (ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και προαιρετική χρήση νέων τεχνολογιών).

Τα σημαντικότερα κίνητρα για έναν εκπαιδευτικό ώστε να συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης του υπουργείου Παιδείας είναι η «οικονομική ενίσχυση του επιμορφούμενου», η «διεξαγωγή κατά τις πρωινές ώρες με εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)», η «σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη στην τάξη» και από τα κίνητρα που προτείνουν οι ίδιοι οι «κατάλληλοι - έμπειροι επιμορφωτές».

Στην έρευνα συμμετείχαν 3.435 διευθυντές σχολικών μονάδων. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 23,99% του συνόλου των διευθυντών σχολικών μονάδων και προέρχονται από το σύνολο των περιφερειακών διευθύνσεων της χώρας.

Πηγή: Το Βήμα (28.02.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου