Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ενταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σκοπός του Συνεδρίου, που θα λάβει χώρα από 28 έως 30 Απριλίου 2011 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ.

Απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ
Ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ
Επιμορφωτές ΤΠΕE
Μεταδιδακτορικούς φοιτητές/ριες στο χώρο των ΤΠΕΕ
Υποψήφιους διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες στο πεδίο των ΤΠΕΕ
Φοιτητές/ριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ και Πληροφορικής με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕE.

Θεματικές περιοχές:
1.Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ
2.Σχεδίαση, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
3.Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ
4.Logo, Εκπαιδευτική ρομποτική
5.Σύγχρονες τεχνολογίες υποστήριξης του διδακτικού έργου
6.Εκπαιδευτικές χρήσεις Διαδικτύου
7.Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου