Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2011

Αρχίζει την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011, στην Αττική η κατ΄ αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011. Για πρώτη φορά ταυτόχρονα με την απογραφή τους οι δικαιούχοι θα παραλάβουν και τα δελτία τους.

Για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται για απογραφή είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, θα χρησιμοποιηθεί on line εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Το πρόγραμμα πανελλαδικά θα καλύψει 570.000 άτομα (αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι) και η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ.

Η διάρκειά του για πρώτη φορά θα είναι ολόκληρος χρόνος, από 1/4/2011 έως 31/3/2012. Συμμετέχουν περισσότερα από 2.500 τουριστικά καταλύματα. Ο κοινωνικός τουρίστας έχει τη δυνατότητα πρωινού, γεύματος και 7 διανυκτερεύσεων με ημερήσια οικονομική συμμετοχή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την κατηγορία του καταλύματος και τη χρονική περίοδο συμμετοχής του (από 0 έως 25,83 ευρώ).

Οι προϋποθέσεις

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2011 δικαιούνται να λάβουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν πήραν το 2010 την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας.

Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν εν ζωή έναν γονέα), οι οποίοι δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2011 ανεξάρτητα από αν το 2010 έλαβαν τις παροχές αυτές. Τα άτομα με αναπηρία επίσης δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2011, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010. Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού θα γίνει με βάση το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση εισόδημα.

Οι δικαιούχοι

Εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το 2010. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το 2010. Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν στη ζωή έναν γονέα) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το 2010.

Συνταξιούχοι που το τελευταίο πριν από τη συνταξιοδότησή τους διάστημα ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.

Οσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα. Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Γι΄ αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας.

Ατομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν από τη συνταξιοδότηση.

Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από ηλικίας 5 ετών και μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε δημόσια σχολή.

Πηγή: Τα Νέα (05.03.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου