Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Εκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2010

Δημοσιεύθηκε η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2010.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες δραστηριοποίησης:
•Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
•Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
•Κύκλος Ποιότητας Ζωής
•Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη
•Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού
•Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Εδώ μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου