Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας για τη δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010

Η δράση υποστηρίζει την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη.

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:
ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές
υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, κλπ.
παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Δείτε τη διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=724.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου