Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ. Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, μετά την επιτυχία που είχε το 1ο Συνέδριο που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο του 2009, διοργανώνει το 2ο Επιστημονικό του Συνέδριο με θέμα: "Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ. Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης". Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Αθήνα.

Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ:

• Αποσκοπεί στην καταγραφή και παρουσίαση των επιστημονικών και ερευνητικών εξελίξεων στις ειδικότητες του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού καθώς και στις σχέσεις τους με τις επιστήμες της αγωγής και ειδικότερα την ειδική διδακτική και την αξιολόγηση των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.

• Στοχεύει στην παρουσίαση καινοτομικών εφαρμογών στο χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης με προοπτική την ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου και την προώθηση των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων.

• Επιχειρεί να συνδέσει τις νέες ειδικότητες που διαμορφώνονται στον εκπαιδευτικό χώρο με τον διαγραφόμενο δυνάμει νέο ρόλο της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Σχολής (ΑΣΠΑΙΤΕ), προσφέροντας παράλληλα το βήμα και τη δυνατότητα της ανταλλαγής βέλτιστων απόψεων και πρακτικών από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς.

Θεματικές Ενότητες:

• Τεχνολογική εκπαίδευση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών

• Νέες ειδικότητες και εκπαίδευση αειφόρου ανάπτυξης

• Νέες Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας με αναπτυξιακό χαρακτήρα

• Τεχνολογικά μαθήματα, διδακτική και αξιολόγησή τους

• Οργάνωση τάξης και εργαστηρίου

• Τεχνολογία και μεταγνωστικές διεργασίες

• Σχολικά εγχειρίδια και τεχνολογική γνώση

• Προγράμματα σπουδών και τεχνολογική /παιδαγωγική έρευνα

• Έρευνα και εργαστήριο

• Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ηλεκτρολογίας

• Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ηλεκτρονικής

• Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα μηχανολογίας

• Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα πολιτικών

• Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα τεχνολογίας και υπολογιστών

• Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα λοιπών ειδικοτήτων

• Πολιτικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης

• Τεχνολογία, περιβάλλον και εκπαίδευση

• Εργασιακές αλλαγές και τεχνολογική εκπαίδευση

• Τεχνολογική έρευνα και αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.aspete-sep.gr/synedrio.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου