Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Αγωγή

Από 28 έως 30 Ιουνίου 2010 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την έδρα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Συνάντηση Εργασίας Ελλήνων και Ξένων Ειδικών με θέμα "Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Αγωγή".

Η κλειστή αυτή Συνάντηση Εργασίας θα δώσει την ευκαιρία στους ειδικούς να συζητήσουν αναλυτικά, καθ' ομάδες και εν ολομελεία, σημαντικές όψεις της γλώσσας και της γλωσσικής αγωγής, για όλες τις μορφές της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Η Συνάντηση βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και τα συμπεράσματά της θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη γλώσσα.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το "Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη" του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου, ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου