Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Ημερίδα για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Η ΕΠΥ με την υποστήριξη της ΠΕΚΑΠ συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρέστερη αποτύπωση διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση των υπαρχόντων δεδομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα, διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, 2μμ - 8μμ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η θεματολογία της ημερίδας χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες:
ε1.Αναγκαιότητα εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος.
ε2.Γνωστικές απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα μαθήματα Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ε3.Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πληροφορικής.
ε4.Αναντιστοιχία αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις των διεθνών μαθητικών διαγωνισμών Πληροφορικής.

Για λεπτομέρειες που αφορούν στις εισηγήσεις και στην δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στην σελίδα http://www.epy.gr/aepp_20100623/aepp.php.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου