Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/02 και την υπ’ αριθμ. 10/16-6-2010 Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, πρέπει από 23-6-2010 μέχρι και 12-7-2010 να αποστείλουν ταχυδρομικά και μόνο, με συστημένη επιστολή (με την ένδειξη Επιλογή Υποψηφίων ΠΕΣΥΠ) τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ν. Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).

Στην ανωτέρω υπηρεσία αναρτάται η παρούσα Ανακοίνωση-Προκήρυξη, η οποία συνοδεύεται από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά κατηγορία, τον ισχύοντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΕΣΥΠ και το έντυπο της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου