Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με πέντε (5) κατευθύνσεις. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 θα λειτουργήσουν οι εξής τρεις (3) κατευθύνσεις του ΜΔΕ:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

β) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας

γ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ καθορίζονται στην υπουργική απόφαση Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’). Το σχετικό ΦΕΚ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου