Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα Ιστιοπλοΐας για Άνεργους Νέους 18-30 ετών

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς διαμορφώνονται 3 κεντρικοί άξονες που θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς της. 1) Ανεργία – Απασχόληση 2) Κοινωνικός αποκλεισμός – Κοινωνική Ενσωμάτωση – Συμμετοχή 3) Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή – Πράσινη Ανάπτυξη.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η υπηρεσία μας θα διαθέσει θέσεις συμμετοχής στο προγραμμα σε άνεργους νέους και νέους που ανήκουν σε άλλες κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Το ποσό της ιδίας συμμετοχής μειώνεται σημαντικά στα 30€ (στόχος 1 και 2).

Το πρόγραμμα των ιστιοπλοϊκών τριημέρων από φέτος εμπλουτίζεται, αφενός μεν με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε θέματα περιβάλλοντος κυρίως, σχετικά με την προστασία των βιότοπων καθώς και τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις παραλίες της χώρας μας και αφετέρου σε συνεργασία με κοινωνικές οργανώσεις, για θέματα καταπολέμησης κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού (στόχος 3).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 και ώρα 11:00 (όπου θα αναρτηθεί και η φόρμα της αίτησης στην παρούσα θέση) έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου