Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 7η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία", για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 500€ [συνολικό ύψος διδάκτρων 2.000€]. Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 1 Μαρτίου 2010 έως και 30 Μαρτίου 2010.

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, την Τρίτη 25 Μαΐου 2010. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία (Τρίτη 8 Ιουνίου 2010), Μεθοδολογία Έρευνας (Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010) και Ψυχολογία (Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου