Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

"Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση"

Αυτό είναι το θέμα του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2010.

Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε στελέχη εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που προτείνουν ή εφαρμόζουν στη διδασκαλία καινοτόμες ή ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση των Τ.Π.Ε. Επιπλέον θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση της καινοτόμου πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση των Η/Υ και του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («Ψηφιακή Τάξη»).

Η ειδικότερη θεματολογία περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
  • Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ελληνικό Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές Πύλες, Σχολικές Ιστοσελίδες Α/θμιας κα Β/θμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Ιστολόγια, Πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου, Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και Εφαρμογές e-Learning)
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική
  • Θέματα σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών υπολογιστών
  • Microcomputer Based Laboratories
  • Προτάσεις διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
  • Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους.
Kατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), tutorials, προφορικές ανακοινώσεις, παρουσιάσεις αφισών και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου που θα πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου