Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η) του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη» στην Αθήνα στις 14 και 15 Μαΐου 2010.

Βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην ένταξη των μεταναστών, όπως και η παρουσίαση σχετικών καινοτόμων πρακτικών που εφαρμόζονται σε ελληνικά σχολεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στο ρόλο των εκπαιδευτικών και την προετοιμασία τους, στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης ή της επιμόρφωσης, για τις συνθήκες του πολυπολιτισμικού σχολείου.

Το Συνέδριο επιδιώκει να συμβάλει στην αμφίδρομη επικοινωνία της ερευνητικής με την εκπαιδευτική κοινότητα με τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, δηλαδή της έρευνας με τις παιδαγωγικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, το Συνέδριο θα επιχειρήσει να αναδείξει και να καταστήσει αντικείμενο διαλόγου τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τις δημιουργικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με πολυπολιτισμικό πληθυσμό.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΕΠΑΔΙΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου