Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Μέσω ΑΣΕΠ στο εξής οι μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών οι υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα αποφασίζονται πλέον από τους υπουργούς (όταν πρόκειται για τον στενό δημόσιο τομέα) ή τους προέδρους των οργανισμών (όταν πρόκειται για τις ΔΕΚΟ και τις επιχειρήσεις του Δημοσίου), ούτε για την πραγματοποίησή του θα λαμβάνεται υπόψη η «σύμφωνη γνώμη» των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία γνωμοδοτούν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις θετικά μετά και τις πιέσεις που ασκούνται από τους συνδικαλιστές που μετέχουν σε αυτά, αλλά θα τίθεται στον αποκλειστικό έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Η ανεξάρτητη αρχή θα εξετάζει τις αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, θα αποφαίνεται αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια (ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας, κλάδος, τίτλοι σπουδών, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) και θα δίνει το πράσινο φως για τη μετάταξη.

Η υπαγωγή των μετατάξεων και εν γένει των υπηρεσιακών μεταβολών στο ΑΣΕΠ διευκολύνει την κυβέρνηση να προωθήσει τα σχέδιά της και για ευρείες μετατάξεις προσωπικού, στο πλαίσιο του περιορισμού του κράτους που υπαγορεύει το μνημόνιο, με καταργήσεις ή συγχωνεύσεις οργανισμών του Δημοσίου. Το μοναδικό επιπρόσθετο κριτήριο που θα ισχύσει για αυτή την κατηγορία των μετατάξεων που θα είναι υποχρεωτικές -οι υπάλληλοι που δεν τις αποδέχονται θα απολύονται- είναι να πραγματοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού.

Το κριτήριο αυτό όμως θα ισχύει μόνον εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες του νομού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπάλληλοι θα υποχρεούνται να μετακινούνται και εκτός των ορίων του νομού, εκεί όπου υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

Πηγή: newsroom - ΔΟΛ (06.04.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου