Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Στα σχολεία της χώρας θα επεκταθεί τον επόμενο χρόνο η διαδικασία αυτο-αξιολόγησης που έγινε σε εθελοντική βάση την περασμένη χρονιά σε 600 σχολικές μονάδες της χώρας. Η αυτοαξιολόγηση της εφετινής χρονιάς όμως, την επόμενη θα εξελιχθεί σε εντατικό πρόγραμμα αξιολόγησης του διδακτικού έργου αλλά και των εκπαιδευτικών, για να αποτιμηθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ήδη, η υπουργός Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου κατέθεσε αίτημα προς τον διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την διενέργεια μελέτης σχετικά με την αποδοτικότητα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Με το αίτημα αυτό, ουσιαστικά ζητείται να προταθεί η μεθοδολογία για να συμπληρωθεί «η αυτοαξιολόγηση και η εξωτερική αξιολόγηση στα σχολεία». Το κόστος της μελέτης αυτής θα ανέλθει σε 127.000 ευρώ.

Τις λεπτομέρειες της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης μελετάει αυτές τις ημέρες η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Το υπουργείο Παιδείας δεν θέλει να δώσει χαρακτήρα «τιμωρητικής» διαδικασίας στο νέο σύστημα, ωστόσο είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον την πρώτη διετία της πρόσληψης ενός νέου εκπαιδευτικού η αρνητική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση τους από το σχολείο και στην άρνηση μονιμοποίησης τους.

Με βάση το νέο σύστημα που μελετάται, θα αξιολογούνται: οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου, η διοίκηση του σχολείου αλλά και της τάξης από διευθυντή και εκπαιδευτικούς, η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε μαθητή, η παιδαγωγική σχέση μεταξύ δασκάλων και καθηγητών και των μαθητών τους, οι αριθμοί της σχολικής «διαρροής», οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε διοικητικό επίπεδο σε θέματα κρίσεων, τα επιτεύγματα των μαθητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς.

Τα 5 σημεία αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών:
1. Τα Μέσα και οι Πόροι
Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή, β) Οικονομικοί Πόροι, γ) Ανθρώπινο δυναμικό.
2. Η Οργάνωση και η Διοίκηση σχολείου
α) Οργάνωση του σχολείου, β) Διοίκηση του σχολείου, γ) Αξιοποίηση Μέσων-Πόρων
3. Το Κλίµα και οι Σχέσεις στο σχολείο
4. Οι Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
α) Εφαρμογή προγράμματος σπουδών, β) Ποιότητα της διδασκαλίας, γ) Οργάνωση της τάξης, δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ε) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
5. Τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα
α) Φοίτηση/Διαρροή, Επίδοση/Πρόοδος μαθητών, Ατοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα στο Βήμα (01.04.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου