Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό"

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.
 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο-έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.
 
Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:
  • Η έρευνα και μελέτη του πεδίου της Παιδικής Λογοτεχνίας και γενικότερα του παιδικού βιβλίου (λογοτεχνικού βιβλίου, εικονοβιβλίου, εικονογραφημένου βιβλίου, εικονογραφήματος-κόμικς, περιοδικού-εντύπου, λογοτεχνικού βιβλίου γνώσεων).
  • Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού (εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολυμέσα γλώσσας, φυσικών επιστημών, μαθηματικών, τέχνης) σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της εκπαίδευσης.
  • Η εξεικίκευση των εκπαιδευτικών ώστε αφενός να τους εφοδιάσει με γνώσεις πάνω στις νέες αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, στις νέες διδακτικές μεθόδους, στις αναγνωστικές πρακτικές αφετέρου να συμβάλει στην ουσιαστική γνωριμία τους με νέες οπτικές και νέα εργαλεία, με σκοπό τη δημιουργία εκείνου του επιστημονικού πλαισίου, το οποίο θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς μέσω μιας ουσιαστικής και ενεργητικής επιμόρφωσης και θα απελευθερώσει τις δημιουργικές τους δυνάμεις κατά τη διδασκαλία τους στην τάξη.
  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού με σκοπό την παιγνιώδη ενεργητική, δημιουργική και διαθεματική μάθηση.
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για να κατεβάσετε την προκήρυξη και να ενημερωθείτε για τις προθεσμίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου