Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση

Το Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Μαγνησίας και το Επιμελητήριο Μαγνησίας συνδιοργανώνουν Διακρατικό Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου με θέμα : «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση». Οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Βόλο στο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, στις 4 και 5 Μαΐου 2012.

Το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα : «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση», αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού μέλλοντος των νέων στη σημερινή εποχή της βαθύτατης κρίσης, σε ποικίλα επίπεδα (π.χ., εκπαιδευτικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά).

Σκοπός του συνεδρίου είναι να τονίσει τη σημασία και την αξία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εποχή της οικονομικής κρίσης, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες και ειδικούς αναλυτές, αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός όμως είναι και να συμβάλλει στο άνοιγμα των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών οριζόντων, δια της ανάπτυξης του προβληματισμού για τη χρήση της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ένταξης και διατήρησης της εργασίας στις σημερινές συνθήκες , στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος και τέλος στην ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για εγγραφές και υποβολή εργασιών στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου