Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσληψη στελεχών για τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μακρόχρονης αλλά και επίπονης διαδικασίας έγκρισης της πρόσληψης 58 ατόμων που θα στελεχώσουν τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στις 13 πόλεις/έδρες των Περιφερειών και στον Πειραιά. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ/ΕΣΠΑ (ΕΠΔΜ).

Σε πρώτη φάση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.isotita.gr, www.kethi.gr, www.eyeisotita.gr στις 22/12/2011 και θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες στις 28/12/2011, η Ανακοίνωση πρόσληψης του προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου μέσω ΑΣΕΠ για τα Κέντρα της ΓΓΙΦ στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και Λαμία για τις ειδικότητες ψυχολόγου, κοινωνικού/ής λειτουργού, νομικού και διοικητικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα θα καλυφθούν 24 θέσεις εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις στο ΚΕΘΙ, Χαρ. Τρικούπη 51, Αθήνα (210-3898000) μέχρι 9 Ιανουαρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου