Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ενημερώνει, ότι δημοσιεύτηκε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για περίπου 20.000 ανέργους/ες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα trafficking και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι δυνητικοί ωφελούμενοι/νες να είναι εγγεγραμμένοι/νες στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι μπορεί να είναι Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, και Συλλογικοί Φορείς.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 5 Μαρτίου 2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τη διεύθυνση http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1970.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου