Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία" περιλαμβάνει τα κάτωθι τρία (3) μαθήματα: -Θεωρητικό Πλαίσιο Μαθησιακών Δυσκολιών-Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών-Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαίδευση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία» αποσκοπεί στην κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση και την ψυχολογία φορέων για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της δυσλεξίας τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. Μέσα από τη παρουσίαση των διαφοροποιημένων θεωρητικών θέσεων και της συστηματικής ερευνητικής εμπειρίας, προσεγγίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα η δυσλεξία, παρουσιάζονται τα αίτια της – από την ιατρική και την ψυχοπαιδαγωγική προοπτική του φαινομένου – , ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «κλινική» εικόνα των δυσλεξικών ατόμων μέσα από την παράθεση των γνωστικών αδυναμιών τους στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας και της αρίθμησης με την παρουσίαση και την μελέτη εξατομικευμένων και συγκεκριμένων περιπτώσεων. Στη συνέχεια, με την παρουσίαση ενός βασικού προγράμματος διάγνωσης, αξιολόγησης και αποκατάστασης στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης με την επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων, κατάλληλων για την ηλικία και για το γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού, επισημαίνεται η ανάγκη μιας έγκυρης αξιολόγησης με την λεπτομερή και πλήρη καταγραφή των μαθησιακών δεξιοτήτων και των γνωστικών αδυναμιών του μαθητή με στόχο την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου και δομημένου προγράμματος παρέμβασης εναρμονισμένου με τις δυνατότητες, τα ελλείμματα και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Τέλος, με την προβολή συγκεκριμένων πρακτικών συμβουλών προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς επισημαίνεται ο ρόλος τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσκολιών και των αδυναμιών των δυσλεξικών μαθητών, με στόχο την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων, τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συλλογικότητας μέσα στη σχολική τάξη και την ομαλότερη ένταξη τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Έναρξη Μαθημάτων:16 Ιανουαρίου 2012 (Διάρκεια Προγράμματος σε μήνες: 3).

Πληροφορίες : E-Learning Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ΕπιμόρφωσηςSite : http://elearn.elke.uoa.grΤηλ : 2103689354 και 2103689381.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου