Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

To Ν.Π.Δ.Δ. "Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων" ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. "Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης" που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των παρακάτω έργων συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες:

Υποδοχή και αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ
Υποστήριξη λειτουργιών Κ.Υ.Α.Δ.Α. (για τους ξενώνες του ιδρύματος και το Πολυδύναμο Κέντρο Α. με Α)
Υποστήριξη λειτουργιών Κ.Υ.Α.Δ.Α. για πρόγραμμα εργοθεραπείας – φυσιοθεραπείας – λογοθεραπείας του Πολυδύναμου Κέντρου Α. με Α
Υποστήριξη λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου
Βοηθητικές εργασίες μετακίνησης και υγιεινής Πολυδύναμου Κέντρου Α. με Α
Υποστήριξη λειτουργιών Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Υποστήριξη λειτουργιών Κ.Υ.Α.Δ.Α. (για υλοποίηση προγραμμάτων street work

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου