Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης του ΕΚΠΑ για δημοσίους υπαλλήλους

Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνεχίζοντας την πρωτοπορία του στο χώρο της εξ αποστάσεως (μέσω Διαδικτύου) εκπαίδευσης, ανακοίνωσε:

1) Τη διάθεση του νέου κύκλου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (30A). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 125 εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εντάσσονται σε 20 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης.

2) Τη διάθεση των κάτωθι πιστοποιημένων εξ αποστάσεως προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΚΠΑ για Δημοσίους Υπαλλήλους με μοριοδότηση:• Management στους Τομείς της Υγείας • Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας • Διοίκηση Μονάδων Υγείας • Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος • Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη • Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα 

Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  26/10/2012 -  Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2012.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Τηλ.: 210.3689354 και 210.3689381
Fax: 210.3689352
Site: http://elearn.elke.uoa.gr
Site Δημ. Υπαλ.: http://publicedu.elke.uoa.gr
Τηλ. Δημ. Υπαλ: 210.3689365 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου